Försäljnings- och serviceprogrammet - skolförlagd utbildning

Försäljnings- och serviceprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med handel, försäljning och kommunikation. Tidigare hette programmet handels- och administrationsprogrammet.

På Försäljnings- och serviceprogrammet lär du dig om detalj- och partihandel. Du lär dig också om ledarskap, företagande och hållbar handel samt om entreprenörskap, service och kommunikation. Du får bland annat träna din förmåga att möta människor, både som kunder, affärskontakter och medarbetare.

Efter utbildningen kan du jobba som exempelvis butikskommunikatör, butikssäljare, företagssäljare, handlare, inköpare, marknadsförare och arbete inom logistik eller kundservice. Du kan också välja att läsa vidare på universitet eller högskola eftersom programmet ger grundläggande högskolebehörighet.

Skolförlagd utbildning

Hos oss kan du välja att läsa försäljnings- och serviceprogrammet som en lärlingsutbildning eller skolförlagd utbildning.

LIU - lokal idrottsutbildning

Som elev på det skolförlagda försäljnings- och serviceprogrammet på Ellen Fries gymnasium har du möjlighet att kombinera dina studier med en lokal idrottsutbildning, LIU. Det innebär att du får träna din idrott på skoltid.

Läs mer om LIU på Ellen Fries gymnasium.

Läs mer

Poängplan för försäljning- och serviceprogrammet för elever med start HT23 (PDF, 665 KB)

Poängplan för försäljnings- och serviceprogrammet för elever med start HT22 (PDF, 411 KB)

Läs mer om individuella val på Ellen Fries gymnasium här

Läs mer om försäljning- och serviceprogrammet på Skolverkets gymnasieinfo.se

Uppdaterad: