Skola24 - se och anmäl frånvaro

Genom att logga in får du som är gymnasieelev eller förälder till gymnasielev tillgång till bland annat studieplaner, schema, betyg, närvaroöversikt och frånvarorapportering.

Frånvaroanmälan

Heldagsfrånvaro ringer du in senast kl.12.00 till telefonnummer 0515-77 76 01

Frånvaroanmälan går också att göra direkt i Skola24 eller i Skola24mobilapp. Där kan frånvaoranmälan göras för del av dag, heldag eller upp till 5 dagar framåt.

Registrera och se frånvaro digitalt.

Meddelande om ogiltig frånvaro

Som vårdnadshavare kan du via sms eller e-post få information om ditt barns ogiltiga frånvaro. Du behöver registrera ett mobiltelefonnummer och/eller en e-postadress dit du vill att meddelandet ska skickas.

Extra vårdnadshavare

Om du är god man till en elev på Ellen Fries gymnasium ska du skicka en kopia till oss på ställföreträdarskapet från förmyndarenheten. När vi har fått in din kopia på ställföreträdarskapet får du tillgång till frånvarosystemet i Skola24. Om eleven får ny adress vill vi att ni genast informerar oss om det. Vid förändring av god man anmäls det till gymnasieskolan.

Ledighetsansökan

Ledighetsansökan (PDF, 45 KB)

Uppdaterad: