Introduktionsprogram

Du som inte är behörig till ett nationellt program har rätt att gå ett introduktionsprogram.

Beroende på ditt mål med utbildningen kan du välja följande inriktningar på Introduktionsprogrammet. Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen bestäms i en individuell studieplan.

Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan eller annan utbildning. Du saknar något av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.

Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare i gymnasieskolan.

Programplaner IMA

Programplan IMA (PDF, 63 KB)

Programplan IMA - Andra Chansen (PDF, 61 KB)

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val är för dig som vill ha en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och för att du, så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Programplaner IMV

Programplan IMV Ekonomiprogrammet (PDF, 64 KB)

Programplan IMV Försäljnings- och serviceprogrammet (PDF, 57 KB)

Programplan IMV Lärlingsutbildningen (PDF, 79 KB)

Programplan IMV Samhällsvetenskapsprogrammet (PDF, 63 KB)

Yrkesintroduktion (IMY)

Från höstterminen 2023 finns yrkesintroduktion på Ellen Fries. Tidigare fanns den utbildningen på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby.

Yrkesintroduktion mot barn- och fritidsprogrammet (IMYBF)

Nationellt yrkespaket aktivitetsledare fritidshem

Yrkespaket med kurser från barn- och fritidsprogrammet utformat för arbete med att biträda arbetslaget i väl definierade och avgränsade arbetsuppgifter inom fritidshemmens pedagogiska verksamhet.

Programplan IMY Barn- och fritidsprogrammet (PDF, 68 KB)

Yrkesintroduktion mot försäljnings- och serviceprogrammet (IMYFS)

Nationellt yrkespaket handel bas

Yrkespaket med kurser från försäljnings- och serviceprogrammet utformat för arbete med kommunikation, administration och kundservice i reception inom företag och organisationer.

Programplan IMY Försäljnings- och serviceprogrammet (PDF, 60 KB)

Yrkesintroduktion mot hotell- och turismprogrammet (IMYHT)

Nationellt yrkespaket gästvärd

Yrkespaket med kurser från hotell- och turismprogrammet utformat för enklare arbete inom besöksnäringen.

Programplan IMY Hotell- och turismprogrammet (PDF, 68 KB)

Läs mer

Läs mer om introduktionsprogram på Skolverkets gymnasieinfo.se

Uppdaterad: