Introduktionsprogram

Du som inte är behörig till ett nationellt program har rätt att gå ett introduktionsprogram.

Beroende på ditt mål med utbildningen kan du välja följande inriktningar på Introduktionsprogrammet. Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen bestäms i en individuell studieplan.

Programinriktat val

Programinriktat val är för dig som vill ha en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och för att du, så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är för dig som vill ha en utbildning för att kunna få ett arbete eller för att kunna läsa vidare i gymnasieskolan eller annan utbildning. Du saknar något av de godkända betyg som krävs för att komma in på ett nationellt program.

Utbildningen kan till exempel innehålla grundskoleämnen som du inte har godkända betyg i, kurser från nationella program och andra insatser som du behöver för din kunskapsutveckling. Efter utbildningen kan du söka arbete eller läsa vidare i gymnasieskolan.

Läs mer om introduktionsprogram på Skolverkets gymnasieinfo.se

Uppdaterad: