Om skolan

Ellen Fries gymnasium är Uppsalas nya kommunala gymnasieskola. Här är bildning, kreativitet och företagsamhet i fokus.

Välkommen till Ellen Fries Gymnasium

Här utvecklar du din kreativitet och lär dig att driva företag, oavsett vilket program du går. Vi har nära samarbete med Ung Företagsamhet och Uppsala universitet.

På Ellen Fries gymnasium får du hjälp att hitta din väg tidigt under gymnasietiden eftersom vi vet att det är enklare att vara motiverad att plugga när målet är tydligt. Dina lärare anpassar undervisningen till dig, så att du har förutsättningar att nå ditt mål.

Skolan har fått sitt namn efter Ellen Fries, som levde på 1800-talet och var en av de första kvinnorna som tog studentexamen. Med kraft och tålamod ägnade hon sitt liv åt att få studera och att hjälpa andra som ville studera. Hon var den första kvinnan som disputerade i Sverige och i Norden. Det gjorde hon 1883 vid Uppsala universitet. Eftersom hon var kvinna kunde hon inte få jobb på universitetet efter sin examen. Hon valde då istället att arbeta för att kvinnor skulle få samma rättigheter som män. Hon var bra på att bygga nätverk och var bland annat med och bildade Fredrika Bremer förbundet och Nya Idun.

Skolans grundpelare

Ellen Fries gymnasium har fyra grundpelare som verksamheten vilar på.  

Nyfikenhet

Vi tror på dina möjligheter och har förväntningar på din utveckling. Därför är vi nyfikna och intresserade av ditt sätt att lära.

Målmedvetenhet

Dina lärare och skolans studie- och yrkesvägledare ger dig stöd i att formulera ditt mål för gymnasiet och framtiden. Lärare och mentor är ditt stöd i uppföljningen på vägen mot ditt mål.

Tillgänglighet

Våra lokaler är anpassade utifrån tillgänglighet. Särskild omsorg har lagts på att få en bra ljud- och ljusmiljö i samtliga lokaler. Vi arbetar också för att undervisningen ska vara tillgänglig, det vill säga att du får undervisning som passar dig så att du får de bästa förutsättningarna att nå ditt mål. Våra lärare arbetar med flexibilitet och variation i undervisningen för att leda dig mot uppsatta mål.

Hållbarhet

Skolans lärmiljö och arbetsmiljö är genomtänkt och håller god kvalitet. Vi strävar efter klassrum med trygga samtal och relationer som visar att det är okej att försöka, göra misstag och lära sig av dem. Lärarna har ett öppet förhållningssätt och vill ge alla chansen att lyckas.

Läs mer om utbildningar och program

Ellen Fries gymnasium finns på Västra Strandgatan 11 i Uppsala.