Information Coronaviruset

Aktuell information om hanteringen av coronaviruset i Uppsala kommun.

Läs mer om Information Coronaviruset

Utbildningar

Vi har högskoleförberedande program, yrkesprogram och introduktionsprogram.

Läs mer om Utbildningar

Nyheter

Gå till nyhetsarkivet

Frånvaroanmälan

Heldagsfrånvaro senast kl.12.00

Alla personer äldre än åk4 som har förkylningssymtom ska testa sig för covid19. Testning bokas på 1177.se

Om testet visar att du inte har covid-19 ska du ändå stanna hemma tills du har tillfrisknat, som vid all sjukdom.