Nyheter

Gå till nyhetsarkivet

Frånvaroanmälan

Heldagsfrånvaro senast kl.12.00

Alla personer äldre än åk4 som har förkylningssymtom ska testa sig för covid19. Testning bokas på 1177.se

Om testet visar att du inte har covid-19 ska du ändå stanna hemma tills du har tillfrisknat, som vid all sjukdom.