Idrott på schemat, NIU och LIU

Som elev på Ellen Fries gymnasium har du möjlighet att kombinera dina studier med en idrottsutbildning. Det innebär att du får träna din idrott på skoltid.

NIU - Nationellt godkänd idrottsutbildning

En nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) ger elitidrottare möjlighet att genomföra en satsning mot nationell elit. På NIU läser eleverna 400 poäng praktiska och teoretiska idrottskurser som programfördjupning och individuellt val inom programmets 2500 poäng. 

LIU - Lokal idrottsutbildning

För dig som är aktiv idrottsutövare kan lokal idrottsutbildning (LIU)  vara ett alternativ. LIU ger dig möjlighet att på dagtid kombinera dina studier med kurser inom din idrott. Väljer du LIU kommer du under årskurs 1, 2 och 3 läsa 200 poäng idrottskurser. 

Uppdaterad: