Skolförlagda utbildningar

På Ellen Fries gymnasium har du möjlighet att läsa både yrkesprogram, introduktionsprogram och högskoleförberedande program. Om du väljer att läsa ett yrkesprogram kan du läsa det som skolförlagd utbildning eller som en lärlingsutbildning.

Skolförlagd utbildning

Skolförlagd utbildning innebär att du läser hela, eller största delen av, din utbildning på skolan. Alla högskoleförberedande gymnasieprogram är helt skolförlagda, du läser alltså hela din gymnasieutbildning på skolan.

När du läser ett yrkesprogram kan du välja att antingen läsa det som en skolförlagd utbildning eller som en lärlingsutbildning. Hos oss kan du välja att läsa försäljnings- och serviceprogrammet som skolförlagd yrkesutbildning. Alla våra andra yrkesutbildningar finns som lärlingsutbildningar.

Läs mer om lärlingsutbildningen och våra andra yrkesprogram.

Våra utbildningar

Vi erbjuder följande skolförlagda gymnasieprogram på Ellen Fries gymnasium:

Högskoleförberedande program

  • Ekonomiprogrammet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet

Yrkesprogram - skolförlagd

  • Försäljnings- och serviceprogrammet

Introduktionsprogram

  • programinriktat val
  • individuellt alternativ
  • yrkesintroduktion

Idrott på schemat - LIU

Som elev på ett skolförlagt yrkes- eller högskoleförberedande program på Ellen Fries gymnasium kan du kombinera dina studier med en lokal idrottsutbildning, LIU.

Läs mer om LIU.

Elever i klassrum