6 anledningar att välja Ellen Fries

1. Du kan mer än du tror

Som vi ser det är du lika viktig som det du ska lära dig. Och för oss handlar en bra skola om att blanda lyssnande med tänkande och praktiskt arbete, där du själv får vara med och planera och utvärdera.

Målet är kunskap och bildning. Där kunskap är det redskap du behöver för att kunna skilja fakta från gissningar och tyckande. Och där bildning är din förmåga att använda kunskaper och värderingar för att utveckla dig själv och samhället.

En bra skola ska hjälpa dig att upptäcka och förstå, och samtidigt pröva dina egna tankar och idéer. Ellen Fries gymnasium är en sådan skola.

2. Arbetsmiljön

Ingen väljer väl skola på argumentet "vackraste läget i stan"? Skulle någon
göra det ligger vi bra till. Däremot tror vi följande kan vara viktigt: När vi skulle renovera och bygga om lokalerna frågade vi sju grupper med elever: "Hur vill ni att det ska se ut i skolan när ni börjar i gymnasiet?". Sedan lät vi arkitekterna och byggarna förverkliga svaren. Vi tycker det blev riktigt  bra. Kom hit och titta.

3. UF på alla nationella program

UF står för ung företagsamhet. UF innebär att du tillsammans med några klasskamrater får driva ett företag under ett läsår. Du får lära dig att ta fram en produkt alltså en vara eller en tjänst som du ska sälja under året. Men du lär dig så mycket mer, marknadsföring, försäljning, bokföring, samarbete, ta ansvar samtidigt som du får behålla vinsten själv!

Hos oss på Ellen Fries får alla elever på nationellt program driva UF-företag. Ekonomiprogrammet och försäljning och service-programmet driver UF-företag både i årskurs ett och tre. Samhällsprogrammets elever driver sitt UF-företag i årskurs tre.

Genom vårt samarbete med Ung Företagsamhet, Uppsala universitet och företagare i Uppsala kan du också gå på föreläsningar, göra studiebesök, prova på anställningsintervju, och få en mentor till ditt UF-företag.

Följ vår instagramkonto @uf_ellenfries för att se mer hur vi jobbar!

4. Erfarenhet av både undervisningen och verkligheten

Alla som jobbar på skolan är erfarna lärare, här är en kort presentation av två av skolans lärare:

Paul Hodacs

Legitimerad lärare i företagsekonomi, samhällskunskap och entreprenörskap. Började som lärare 2001. Årets UF-lärare 2018. Coachade Årets UF-företag i Uppsala län 2020.

"Företagsekonomi är en blandning av psykologi, ledarskap, marknadsföring
och bokföring. Det är den blandningen som gör ämnet intressant. Samma
sak med samhällskunskap. För att förstå hur samhället fungerar måste du
kunna ekonomi, sociologi och statskunskap. Entreprenörskap handlar om
att se ett behov i samhället, och hitta en lösning."

Nelly Johnsson

Legitimerad gymnasielärare i företagsekonomi, entreprenörskap, bild och media. Magisterexamen i pedagogiskt ledarskap. 

"Jag har ett stort intresse för ledarskap och marknadsföring med inriktning
mot reklam. Där är företagsekonomi och de estetiska delarna i media och bild viktiga. De ger dig en röd tråd när du startar företag, från den första idén till att du ska marknadsföra din affärsidé. När elever får prova på att leda ett företag eller ett projekt ser jag att de växer, och att tron på den egen förmågan ökar."

5. Kunskapen sitter i väggarna

Ellen Fries läste historia, nordiska språk och statskunskap vid Uppsala universitet och blev 1883 Sveriges första kvinnliga filosofie doktor.

Under åren i Uppsala var hon inneboende hos domprosten och professorn Carl-Axel Torén. Säkert gick hon många gånger förbi Högre Elementarläroverket för flickor som startades 1870. 

1889 flyttade läroverket in i det nybyggda Magdeburghuset – och fanns sedan kvar här ända till 1968. 

Efter det har det varit vuxen- och yrkesutbildning i Magdeburg och i huset efter Skolgatan, och mellan 1990 och 2009 fanns även gymnasiet Linnéskolan här. 2020 flyttade Ellen Fries gymnasium in i lokalerna.

6. Det undersökande förhållningssättet

Hos oss blir en av dina lärare din mentor. Tillsammans gör ni en plan för dina studier. Den utgår helt och hållet från dina egna förutsättningar, och från vad du själv vill uppnå. I planen tar ni hänsyn till det du tycker är svårt, och det du behöver arbeta lite extra med för att nå ditt mål.

Arbetssättet kallas undersökande förhållningssätt och bygger på resultat som skolforskare i Kanada kommit fram till. Skillnaden mot det traditionella sättet är att här arbetar lärare och elever mer tillsammans.

Läs om anledningarna i trycksaken om Ellen Fries gymnasium(utgiven 2020) (PDF, 1 MB)

Uppdaterad: