Så jobbar vi på Ellen Fries

Vi arbetar undersökande med flexibilitet och variation i undervisningen. Detta för att möta våra elevers olika vägar till kunskap och utveckling.

Två ungdomar i Ellen Fries matsal

Vi har erfarna lärare med ett genuint intresse av elever och att undervisa. Kreativitet och samarbetet i klassrummet är viktiga delar i skoldagen och våra elever medverkar på olika sätt i planering och upplägg av undervisningen. Vi har ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, det betyder att lärare använder olika perspektiv och ser på ämnet från olika håll i sin undervisning. 

Tydliga mål

Våra lärare jobbar på ett formativt sätt vilket innebär att det finns tydliga mål för lärandets olika steg, faktainhämtning och övning går hand i hand för att ny kunskap ska bli elevens egen. Tilltro till alla elevers möjligheter och förväntningar på att eleverna utvecklas genomsyrar vår idé om en skola där alla elever når sina mål. 

Ett undersökande förhållningssätt

I ett undersökande förhållningssätt styrs skolans utvecklingsarbete av de intervjuer som skolans personal hela tiden har med eleverna. Som elev på Ellen Fries gymnasium kommer du flera gånger under din tid hos oss att bli inbjuden till samtal.

Din mentor intervjuar dig ofta individuellt medan din rektor genomför sina intervjuer i grupper om fyra elever. Intervjuerna följer en mall och har ett syfte men du får gärna passa på att prata om annat som är viktigt för dig. Andra viktiga frågor som kommer upp i intervjuerna tar vi med oss och utforskar i nästa samtalsrunda.

Att personalen på det här sättet frågar eleverna är fullt normalt i vår skola, men det kan kännas ovant till en början. Vi gör detta för att vi vuxna vill veta hur våra handlingar påverkar elevernas lärande och trivsel på skolan.

En korrekt information kan vi bara få genom att samla fakta direkt från eleverna. Med korrekta fakta bygger vi kunskap om våra elevers behov och då får vi reda på vad vi behöver förbättra för att vår skola ska bli ännu bättre.

Om du är intresserad av vilka frågor vi ställer så kan du ladda ner intervjuguiderna i länkarna nedan

Intervjuguide mentor-elev (PDF, 89 KB)

Intervjuguide rektor-elev (PDF, 51 KB)

Uppdaterad: