Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan

Heldagsfrånvaro ringer du in senast kl.12.00 till telefonnummer 0515-77 76 01

Alla personer som har förkylningssymtom ska testa sig för covid19. Testning bokas på 1177.se

Om testet visar att du inte har covid-19 ska du ändå stanna hemma tills du har tillfrisknat, som vid all sjukdom.

Uppdaterad: