Nationell idrottsutbildning, NIU

På Ellen Fries gymnasium kan du kombinera dina studier på en gymnasial lärlingsutbildning med en idrottssatsning på nationell nivå.

Om NIU

En nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) ger elitidrottare möjlighet att genomföra en satsning mot nationell elit. Utbildningens mål är att ge dig som idrottare en yrkesutbildning med möjlighet till fortsatta studier. Samtidigt får du möjlighet att utvecklas som idrottsutövare.

På NIU läser eleverna 400 poäng praktiska och teoretiska idrottskurser som programfördjupning och individuellt val inom programmets 2500 poäng. 

Vi samarbetar med Celsiusskolan för att kunna erbjuda NIU på Ellen Fries gymnasium.

Gymnasieprogram som du kan kombinera med NIU

På Ellens Fries kan du endast kombinera NIU med följande lärlingsprogram:

  • barn- och fritidsprogrammet
  • bygg- och anläggningsprogrammet
  • fordons- och transportprogrammet, inriktning personbil
  • försäljnings- och serviceprogrammet
  • hotell- och turismprogrammet
  • restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning kök och servering

Observera att vi endast erbjuder NIU på våra lärlingsutbildningar. Om du går en skolförlagd utbildning kan du istället söka LIU.

Läs mer om LIU på Ellen Fries gymnasium.

Idrotter

Du kan välja bland sex idrotter på NIU: bandy, basket, fotboll, innebandy, ishockey och volleyboll.

Bandy

Här finner du aktuell information om ansökan, träningstider och hur det är att läsa NIU bandy.

Basket

Här finner du aktuell information om ansökan, träningstider och hur det är att läsa NIU basket.

Fotboll

Här finner du aktuell information om ansökan, träningstider och hur det är att läsa NIU flickfotboll.

Här finner du aktuell information om ansökan, träningstider och hur det är att läsa NIU pojkfotboll.

Innebandy

Här finner du aktuell information om ansökan, träningstider och hur det är att läsa NIU innebandy.

Ishockey

Här finner du aktuell information om ansökan, träningstider och hur det är att läsa NIU ishockey.

Volleyboll

Här finner du aktuell information om ansökan, träningstider och hur det är att läsa NIU volleyboll.

För dig som inte är folkbokförd i Uppsala kommun och vill söka NIU

Om du vill söka till NIU och inte är folkbokförd i Uppsala kommun är det viktigt att känna till reglerna om samverkansavtal mellan kommuner. Nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU, har regional antagning vilket innebär att NIU inte är riksrekryterande.

För elever som inte bor i Uppsala kommun garanteras inte en förstahandsmottagning. Dessa elever blir oftast mottagen i andra hand. Ett frivilligt samverkansavtal mellan Uppsala kommun och hemkommunen kan upprättas och det kan ge eleven rätt att bli mottagen i första hand. Kontakta din hemkommun för mer information.

Boende

Vi rekommenderar Uppsala Gymnasieboende om du behöver ett boende under studietiden.

Läs mer om kostnader, kontakt och hur du anmäler intresse eller bokar ett besök på uppsalagymnasieboende.se

Kontakta oss för mer information

Elin Bergblom

Idrottskoordinator LIU, NIU

Henrik Gaddefors

Verksamhetschef LIU, NIU

Lena Sahlin

Programrektor för NIU och LIU på Ellen Fries gymnasium

Uppdaterad: