Skolledning

Skolan är kommunal och vi som leder den är rektorer med lång erfarenhet av att leda skolor i Uppsala.

Tillsammans har vi en bred kompetens från arbete i olika skolor och skolformer. Med vår samlade kunskap och stora intresse för utbildningsfrågor bygger vi en likvärdig skola utifrån övertygelsen att alla elever kan utvecklas.

Rektor

Ulla Klefbom

Programrektor

Nationella program
Johan Furenborn

Programrektor

Introduktionsprogram
Hanna Sikström
Uppdaterad: