Skolledning

Skolan är kommunal och vi som leder den är rektorer med lång erfarenhet av att leda skolor i Uppsala.

Tillsammans har vi en bred kompetens från arbete i olika skolor och skolformer. Med vår samlade kunskap och stora intresse för utbildningsfrågor bygger vi en likvärdig skola utifrån övertygelsen att alla elever kan utvecklas.

Rektor

Ulla Klefbom
Västra Strandgatan 11

Arbetsrum: A217

Programrektor

IM, FS
Hanna Sikström

Arbetsrum: A216

Programrektor

SA, EK, AC
Johan Furenborn

Arbetsrum: A405

Programrektor

IMY, Lärlingsutbildningen
Lena Sahlin

Arbetsrum: B315

Uppdaterad: