Söka böcker

Här kan du söka efter i böcker som finns på gymnasiebiblioteken och på Bibliotek Uppsala.

Till sökfunktionen på Bibliotek Uppsala

För att bara se de böcker som finns på Ellen Fries bibliotek går du till utökad sökning och väljer “Ellen Fries gymnasium” i rull-listan.

Uppdaterad: