Söka böcker

Här kan du söka efter i böcker som finns på gymnasiebiblioteken.

Gymnasiebibliotekens söksida heter WeLib. Här kan du söka efter i böcker som finns på Ellen Fries gymnasium och på övriga kommunala gymnasiebibliotek. Logga in med personnummer eller skolbibliotekslånekort och PIN-kod för att se dina lån, göra omlån och reservera.

Du hittar WeLib här.

Uppdaterad: