Schema

Här hittar du information om ditt schema.

Logga in i Skola24 via skolportalen eller mobilappen Skola24 för att se ditt schema.

Uppsala kommuns skolportal

I Skola24 kan du dessutom se

  • schema
  • klass- och grupplistor
  • studieplan
  • omdömen
  • frånvaro/närvaro
  • kontaktuppgifter till elevens mentor
  • elevens adress och kontaktuppgifter.

Läs mer om Skola24

Uppdaterad: