Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar. Du kan också läsa programmet i anpassad undervisningsgrupp.

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig också om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien.

När du har gått samhällsvetenskapsprogrammet har du en grund för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Inriktning beteendevetenskap

Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap.

Inriktning samhällsvetenskap

Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

Poängplan samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning beteendevetenskap (PDF, 618 KB)

Poängplan samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning samhällsvetenskap (PDF, 619 KB)

Individuella val

Läs mer om samhällsvetenskapsprogrammet på Skolverkets gymnaiseinfo.se

Uppdaterad: