Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet passar dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar.

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig också om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien.

När du har gått samhällsvetenskapsprogrammet har du en grund för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Inriktningar

Vi erbjuder två inriktningar på programmet: beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

Beteendevetenskap

Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer, gruppdeltagare och samhällsmedborgare. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap.

Samhällsvetenskap

Du lär dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

LIU - lokal idrottsutbildning

Som elev på samhällsvetenskapsprogrammet på Ellen Fries gymnasium har du möjlighet att kombinera dina studier med en lokal idrottsutbildning, LIU. Det innebär att du får träna din idrott på skoltid.

Läs mer om LIU på Ellen Fries gymnasium.

Läs mer

Poängplan samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning beteendevetenskap (PDF, 618 KB)

Poängplan samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning samhällsvetenskap (PDF, 619 KB)

Läs mer om individuella val på Ellen Fries gymnasium här

Läs mer om samhällsvetenskapsprogrammet på Skolverkets gymnaiseinfo.se

Uppdaterad: