Vi är partnerskola till Uppsala universitets lärarutbildning

Ellen Fries gymnasium är sedan 2022 partnerskola till Uppsala universitets lärarutbildning för lärarstudenter på sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Under VFU får lärarstudenter möjlighet att binda samman teori och pedagogik för att bli redo inför sitt yrke.

Att vara partnerskola innebär att vi tar emot fler lärarstudenter än tidigare och att de lärarstudenter som har VFU hos oss återkommer under sin utbildning. Tidigare har lärarstudenter ofta bytt skola mellan sina VFU.

Vi får genom detta samarbete en ökad och förbättrad kontakt mellan universitet liksom mellan oss och lärarstudenterna. Samarbetet ska också bidra till att ny forskning når skolan och att vår erfarenhet och praktiska kunnande når universitetet. Det gör att kvaliteten på lärarutbildningen höjs samtidigt som vår verksamhet gynnas av den ökade närheten till forskning. Det finns möjligheter till vidareutbildning för vår personal genom fortbildnings- och forskarsamverkan med Uppsala universitet.

Vi ser VFU-studenterna som ett välkommet tillskott på skolan och det är en självklarhet att vi är med och utbildar framtidens lärare.

Uppdaterad: