Trivselregler

För att säkerställa trygghet och studiero på skolan följer alla elever och personal skolans trivselregler.

Våra trivselregler på Ellen Fries gymnasium

  • Jag kommer i tid till lektioner.
  • Jag har med mig rätt material till lektioner.
  • Jag lyssnar och följer instruktioner.
  • Jag följer lärarens instruktioner vad gäller mobil och dator, lektionerna är mobilfria
  • Jag respekterar att skolan är fri från tobak, nikotin och e-cigaretter.
  • Vi visar ömsesidig respekt mot varandra. 
Uppdaterad: