Ung Företagsamhet (UF) på Ellen Fries

Företagsamhet är ett av våra ledord på Ellen Fries gymnasium och det genomsyrar hela vår verksamhet. Vi har ett nära samarbete med Ung företagsamhet i Uppsala län. Som elev kommer du att få driva UF-företag minst en gång under din utbildning.

Ung Företagsamhet (UF)

Ett UF-företag är ett skolföretag där du får träna på att starta, driva och avveckla ett företag under ett läsår. Vanligtvis driver man ett UF-företag i en grupp om 3-5 elever. Du bestämmer tillsammans med din grupp vilken produkt ni ska sälja.

Du får bland annat träna ledarskap, marknadsföring, bokföring och lära dig mer om grupprocesser. När du driver ditt UF-företag kommer du få möjlighet att delta i marknader och tävlingar. Du kommer också få lyssna på föreläsningar av lokala och nationella entreprenörer.

Läs mer om UF-företagande

Följ våra elever på Instagram @uf_ellenfries

Uppdaterad: