Lärare

Lärare id, ma

Jan Hedén

Lärare ma, fy

Britt-Marie Backlund

Lärare sv

Caroline Texhammar

Lärare en

Emil Asplund

Lärarassistent

Hatema Delilovic

Lärare sp, ps, soc

Helena Matsdotter

Lärare so

Lars Hultgren

Speciallärare

Helena Frank

Lärare sa, re

Per Jon Rask

Lärare en, fr

Josefine Jönsson

Specialpedagog

Marie Stolpe

Instruktör workout

Micael Johansson

Lärare bi, ge

Sanela Marijanac

Lärare ma, ke

Tor Kihlberg

Lärare ma

Ulrika Spinnars

Lärare sv, fi

Veronika Lönner

Lärare hi

Åsa Nygren

Lärare sv, hi

Malin Aakre

Lärare i ma, NO

Alexander Schöning

Lärare i sv, en

Ann-Sofie Jaredal

Lärare i SO

Daniel Welander

Lärare i en, ma, hi

Jörgen Breicha

Lärare sv, sva

Linnéa Hammarstrand

Lärare ma

Lucyna Baha

Lärare i sv, SO

Linnéa Gidlöf Drevin

Lärare en

Lina Sundell

Lärare i sv, re, ge

Dejan Marijanac

Lärare i SO

Mikael Löwf

Lärare sh, it

Maria Sjögren

Lärare ma, en

Hanna Sikström

Lärare i sv, bl

Sara Johander

Lärare sh, entr, fek

Paul Hodacs

Lärare sh, entr, fek

Sephideh Wägner

Lärare workout

Thomas Johansson

Lärare handelsämnen, entr

Nelly Johansson

Lärare ma, en, shemaläggare

Henric Cederberg
Uppdaterad: