Lärare

Alexander Schöning

Lärare i matematik och NO
IM-programmet
Signatur: ASG
Arbetsrum: A242

Annika Flodin

Lärare i handelsämnen
FS/HA-programmet
Signatur: AFN
Arbetsrum: A315

Ann-Sofie Jaredal

Lärare i svenska och engelska
Andra Chansen
Signatur: AJL
Arbetsrum: A409

Benjamin Nicolaisen

Lärare i engelska
SA-programmet
Signatur: BNN
Arbetsrum: A409

Britt-Marie Backlund

Lärare i matematik och fysik
Lektor
EK/NA-programmet
Signatur: BBD
Arbetsrum: B517

Charlotte Edin

Specialpedagog
IM/FS/HA-programmet
Arbetsrum: A237

Daniel Welander

Förstelärare
Lärare i historia och religion
IM-programmet
Signatur: DWR
Arbetsrum: B214

Elsa Grännsjö

Lärare i engelska
Andra Chansen
Signatur: EGÖ
Arbetsrum: A409

Emelie Johansson

Lärare i matematik och engelska
IM-programmet
Signatur: EJN
Arbetsrum: B214

Emil Asplund

Lärare i engelska och religion
IM-programmet
Signatur: EAD
Arbetsrum: B214

Gunilla Nordenborg-Walin

Lärare i svenska, SVA och Hem- och konsumentkunskap
IM-programmet
Signatur: GNW
Arbetsrum: B214

Halez Nazer Abdulkarim

Utvecklingslärare
FS/HA/IM-programmet
Signatur: HNA
Arbetsrum: B219

Hatema Delilovic

Lärarassistent
Arbetsrum: A516

Henrik Cederberg

Lärare och schemaläggare
Signatur: HCG
Arbetsrum: A215

Jan Hedén

Lärare i idrott och matematik
EK/NA-programmet
Signatur: JHN
Arbetsrum: B319

Jennie Persson

Lärare i entrepenörskap och ledarskap & organisation
FS/HA-programmet
Signatur: JPN
Arbetsrum: B319

Johanna Lundhammar

Lärare i geografi och samhällskunskap
IM-programmet
Signatur: JLR
Arbetsrum: B214

Jon Rask

Lärare i samhällskunskap och religion
EK/NA-programmet
Signatur: JRK
Arbetsrum: A409

Josefine Jönsson

Lärare i engelska och franska
EK/NA-programmet
Signatur: JJN
Arbetsrum: B417

Jörgen Breicha

Förstelärare
Lärare i matematik, svenska och historia
FS/HA-programmet
Signatur: JBA
Arbetsrum: A315

Lars Hultgren

Lärare i SO-ämnen
Signatur: LHN
Arbetsrum: A239

Lina Sundell

Lärare i engelska och SVA
IM-programmet
Signatur: LSL
Arbetsrum: B214

Linnéa Gidlöf Drevin

Förstelärare
Lärare i svenska, historia och religion
IM-programmet
Signatur: LGD
Arbetsrum: B214

Linnéa Hammarstrand

Lärare i svenska och SVA
SA-programmet
Signatur: LHD
Arbetsrum: B417

Linnea Holmberg

Specialpedagog
Andra Chansen

Lucyna Baha

Lärare i matematik
IM-programmet
Signatur: LBA
Arbetsrum: A242

Malin Hänström

Lärare i svenska och engelska
IM-programmet
Signatur: MHÖ
Arbetsrum: B214

Marco Domarchi-Elgueta

Lärare i spanska
EK/NA-programmen
Signatur: MDE

Maria Sjögren

Förstelärare
Lärare i samhällskunskap och italienska
SA-programmet
Signatur: MSN
Arbetsrum: B417

Marie Stolpe

Specialpedagog

Mats Wahlström

Förstelärare
Lärare i psykologi och sociologi
SA-programmet
Signatur: MWM
Arbetsrum: B417

Micael Johansson

Instruktör praktik
Arbetsrum: A313

Nelly Johnsson

Förstelärare
Lärare handelsämnen
FS/HA-programmet
Signatur: NJN
Arbetsrum: A315

Olov Wingård

Lärare i historia, samhällskunskap och sociologiämnen
SA-programmet
Arbetsrum: B417

Paul Hodacs

Förstelärare
Lärare i samhällskunskap, entreprenörskap och företagsekonomi
EK/NA-programmet
Signatur: PHS
Arbetsrum: B319

Pernilla Söderqvist

Lärare i matematik och idrott
SA-programmet
Signatur: PST
Arbetsrum: B417

Sanela Marijanac

Lärare i biologi och geografi
EK/NA-programmet
Signatur: SMC
Arbetsrum: B517

Sanna Lindström

Lärare i svenska och engelska
IM-programmet
Signatur: SLM
Arbetsrum: A409

Tor Kihlberg

Lärare i matematik och kemi
Signatur: TKG

Ulrika Spinnars

Lärare i matematik
Andra Chansen
Signatur: USS
Arbetsrum: A409

Veronika Lönner

VFU-kontaktperson
Lärare i svenska, kommunikation och filosofi
SA-programmet
Signatur: VLR
Arbetsrum: A409

Åsa Nygren

Lärare i historia
SA-programmet
Signatur: ÅNN
Arbetsrum: B517

Örjan Lehrberg

Elevassistent
Arbetsrum: B319

Uppdaterad: