Lärlingsutbildningen

På Ellen Fries gymnasium kan du välja att läsa ett yrkesprogram som lärling. Som lärling får du lära dig ett yrke genom att kombinera lärande på en arbetsplats med lärande i skolan. Det innebär att du går minst halva din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Att vara gymnasial lärling innebär att du praktiskt lär dig ett jobb och samtidigt läser de gymnasiegemensamma kurserna (t.ex. matte, svenska och engelska) på gymnasieskolan. Du varvar dina skoldagar med utbildning på en riktig arbetsplats. Du tillbringar tre dagar i veckan på en noga utvald arbetsplats och resten av veckan tillbringar du i skolan. 

För lärlingsutbildningen gäller samma krav som för de skolförlagda yrkesprogrammen. Efter avslutad utbildning har du både en gymnasieexamen och värdefulla företagskontakter för framtiden.

Efter examen kan du också välja att läsa vidare på universitet eller högskola eftersom programmet ger grundläggande högskolebehörighet.

APL-platser

Lärlingsutbildningen samarbetar med lokala företag för att kunna erbjuda kvalitetssäkrade praktikplatser med engagerade handledare.

Samspel under lärlingsutbildningen

Till varje program finns yrkeslärare med erfarenhet och kompetens inom området. Flera gånger under utbildningen möts elev, lärare och handledare för planering, avstämning och uppföljning. Yrkesläraren besöker dig regelbundet på arbetsplatsen. Ni träffas dessutom på skolan varje vecka. På arbetsplatsen finns en utbildad handledare som instruerar dig.

Lärlingsersättning

Du som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan kan söka lärlingsersättning hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det är ett bidrag på upp till 1 000 kr/månad som du får när du är lärling på en arbetsplats.

Skolan hjälper dig att ansöka om lärlingsersättning.

Läs mer om lärlingsersättning på CSN.se

Mer information om lärlingsutbildningen

Läs mer om lärlingsutbildningen på Skolverkets utbildningsguiden.se

Idrott på schemat - LIU och NIU

Som elev på lärlingsutbildningen på Ellen Fries gymnasium kan du på de flesta program kombinera dina studier med en lokal idrottsutbildning (LIU) eller en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). 

Läs mer om idrottsutbildningarna samt vilka program du kan kombinera med NIU eller LIU.