Kontakt

Postadress

Uppsala kommun
Ellen Fries gymnasium
753 75 UPPSALA

Besöksadress

Ellen Fries gymnasium
Västra Strandgatan 11

E-post

ellenfriesgymnasium@uppsala.se

Kontaktuppgifter

Skolledning

Lärare

Administration

Studie- och yrkesvägledning

Elevhälsa