Elevhälsa

Skolkurator

Nationella program
Anna-Karin Österwall

Skolkurator

Introduktionsprogram
Katja Hedenquist

Skolkurator

Introduktionsprogram
Cecilia Wahlberg

Skolsköterska

Soile Tinglöf

Skolsköterska

Christina Öberg

Skolpsykolog

Elisabeth Pettersson

Specialpedagog

Marie Stolpe

Specialpedagog

Hanna Virhammar

Specialpedagog

Åsa Wallin

Studie- och yrkesvägledare

Introduktionsprogram
Jessica Sandberg Käck

Studie- och yrkesvägledare

Samhällsvetenskap och naturvetenskap
Linda Hildorsson

Studie-och yrkesvägledare

handel- och administration, ekonomi
Carina Fröjd
Uppdaterad: