Elevhälsa

I elevhälsan på Ellen Fries gymnasium leds av programrektorerna och består av kurator, skolsköterska, specialpedagog, skolpsykolog samt studie-och yrkesvägledare. 

Kurator har ansvar för att ge elever, föräldrar och personal information och service i sociala frågor.

Skolsköterskanshuvudsakliga arbetsuppgifter är hälsobesök, enklare sjukvård, vaccinationer, elevvård (till exempel stöttning av elever med olika funktionshinder och arbete med elever som på ett eller annat sätt far illa).

Specialpedagogen har ett brett arbetsfält och en handledande roll för personal och elever. Specialpedagogen bidrar till skolans pedagogiska utveckling. Synsättet karaktäriseras av en pedagogisk helhetssyn och utgår från elevens starka sidor.

Skolpsykolog

Studie- och yrkesvägledare

Skolkurator

Nationella program
Anna-Karin Österwall

Skolkurator

Introduktionsprogram
Katja Hedenquist

Skolkurator

Introduktionsprogram
Cecilia Wahlberg

Skolsköterska

Soile Tinglöf

Skolsköterska

Christina Öberg

Skolpsykolog

Elisabet Pettersson

Specialpedagog

Marie Stolpe

Speciallärare

Helena Frank
-
-

Specialpedagog

Åsa Wallin
-
-

Studie- och yrkesvägledare

Introduktionsprogram
Jessica Sandberg Käck

Studie- och yrkesvägledare

HA/EK/SA/NA
Linda Hildorsson

 

Studie- och yrkesvägledare

Introduktionsprogram
Randy Stålquist
Uppdaterad: