Gymnasiearbete

Här kan du hitta resurser som är användbara i ditt gymnasiearbete.  I biblioteket finns det böcker som kan guida dig i uppsatsskrivandet, titta på hyllan Gymnasiearbetet.  

Kom-igång

Svårt att komma igång? Här är några sidor som kan hjälpa dig på traven.

Gymnasieguiden - tips om studieteknik. 
Tips om Studieteknik - GymnasieGuiden  
 
Orka plugga - en sida från UR som ger tips på hur man med små medel kan förbättra sin studieteknik. 
Orka plugga-arkiv - UR

Unga Forskare - Unga Forskares verktygslåda för gymnasiearbetet där du hittar allt från projektidéer, mallar och checklistor till stöd i de olika momenten i gymnasiearbetet. 
Gymnasiearbetet - Unga Forskare

Mallar

Här hittar du mallar för gymnasiearbetet.

Böcker och bibliotek

Här är förslag på bibliotekskataloger där du kan söka efter böcker till ditt gymnasiearbete

WeLib - sök efter böcker som finns på gymnasiebiblioteken i Uppsala. 
Welib 
 
Bibliotek Uppsala - sök efter böcker från stadsbiblioteket och övriga folkbibliotek i Uppsala. 
Bibliotek Uppsala  
 
Uppsala universitetsbibliotek - sök och låna böcker från Uppsala universitetsbibliotek. Böckerna hämtas på Carolina Rediviva. Obs, du måste vara 18 år för att få lånekort. 
Uppsala universitetsbibliotek 
 
LIBRIS - en söktjänst med information om titlar som finns på svenska bibliotek. Visst material går att läsa direkt i fulltext. 
LIBRIS

Webbresurser

Google Scholar - Googles söktjänst för vetenskapligt material 
Google Scholar 
 
Statistikdatabasen – statistik från Statistiska centralbyrån 
Statistikdatabasen - Välj tabell (scb.se)

Databaser i Skolon

Artikelsök, Mediearkivet, Landguiden, EBSCO, NE och Britannica hittar ni i Skolon.

Artikelsök - artiklar från svenska tidningar och tidskrifter. 
Artikelsök i Skolon
 
Britannica School - digitalt uppslagsverk på engelska. 
Britannica School i Skolon  
 
EBSCO - vetenskapliga artiklar, framförallt på engelska. 
EBSCO i Skolon
 
Mediearkivet - svenska dagstidningar. 
Mediearkivet i Skolon
 
NE.se - digitalt uppslagsverk. 
NE.se i Skolon

Fritt tillgängligt vetenskapligt material (Open Acess)

ArXiv - vetenskapliga artiklar inom naturvetenskap. 
ArXiv
 
BioMed Central - open acess inom bland annat biologi, klinisk medicin, hälsa och ekonomi.  
Journals (biomedcentral.com) 
 
EconPapers - vetenskapliga publikationer inom ekonomi. 
EconPapers 
 
DOAJ - vetenskapliga artiklar och tidskrifter inom en mängd ämnesområden. 
Directory of Open Access Journals – DOAJ 
 
CORE - vetenskapliga artiklar för nedladdning inom en mängd ämnesområden. 
CORE – Aggregating the world’s open access research papers 
 
JSTOR - en databas med fritt tillgängligt material inom en rad olika ämnesområden, både humaniora och naturvetenskap. 
JSTOR Home 
 
PubMed - vetenskaplig databas med material inom främst medicin, men även naturvetenskap. Mycket finns i fulltext, men inte allt. 
PubMed

Uppsatser, avhandlingar och forskningsresultat på svenska

DiVa - studentuppsatser och forskningspublikationer från svenska universitet och högskolor. Obs, alla lärosäten finns inte med.  
diva-portal.org 
 
SwePub - vetenskapliga publiceringar vid svenska universitet och högskolor. Mycket finns i fulltext,men inte allt. 
SwePub 
 
Uppsök - uppsatser och examensarbeten i fulltext. 
LIBRIS uppsök - examensarbeten och uppsatser i fulltext (kb.se)

Referenshantering

Här hittar du bra information om, och exempel på hur, du källhänvisar och refererar. Det finns olika system för hur källhänvisningarna ska se ut. Fråga din lärare vilket system du ska använda.

 
Referensguiden - Uppsala universitetsbiblioteks guide till hur du gör källhänvisningar och refererar till olika typer av källor. 
Om guiden - Referensguiden - Sök- och skrivguider at Uppsala University Library (uu.se) 
 

Uppdaterad: