Distansundervisning för vissa elever

Regeringen har idag beslutat om förlängd distansundervisning för delar av gymnasieskolan

Undervisning på distans gäller fram till 24 januari, men bara för de elever som går ett nationellt program. För eleverna på Ellen Fries gymnasium är det följande program:

  • Handelsprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
  • Samhällsvetenskapligt program
  • Naturvetenskapligt program

Alla elever som går på introduktionsprogrammet har undervisning i skolan precis som vanligt. Elever på nationella program som behöver ett särskilt stöd får efter beslut i elevhälsan studera på skolan.

Läs gymnasiechefens brev till vårdnadshavare här (PDF, 125 KB)

18 december 2020