Uvengymnasiet är numera en del av Ellen Fries gymnasium

Har du gått på någon av Uvengymnasiets verksamheter och behöver en kopia på ditt betyg?

Skicka i så fall epost till skolans expedition med:

personnummer
namn
adress
och gärna året då du gick på Uvengymnasiet.

Om du hade ett annat namn på den tiden så behöver vi det också för att hitta i arkivet.

Uppdaterad: