Vad gör du vid covidsmitta?

Vad händer om du eller en kompis blir smittade? Läs här så får du veta mer om det.

Nya riktlinjer för smittspårning och provtagning vid covid19

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin vägledning för smittspårning av covid19. Utbildningsförvaltningen har tillsammans med Region Uppsala tagit fram en ny rutin för smittspårning av nära kontakter.

Vad är en nära kontakt?

En nära kontakt är en person som du har varit närmare än två meter under mer än 15 minuter. Du ska räkna ihop tiden för alla träffar med denna person under en hel skoldag. Fyra korta träffar på 5 minuter med ett avstånd mindre än 2 meter blir sammanlagt 20 minuter.

När en elev på skolan testats positiv för covid19

Den smittade eleven kontaktar sin mentor som i sin tur meddelar rektor. Rektor (eller den rektor ger uppdraget) kontaktar eleven och kartlägger när eleven senast var på skolan. Vi kartlägger också vilka personer på skolan som eleven har haft en nära kontakt med 48 timmar innan första symptom på covid19. Rektor (eller den rektor ger uppdraget) informerar alla personer som har varit nära den smittade eleven.

När du får information om att du varit nära en smittad person

 1. Du får information om att du kan ha utsatts för smitta.
 2. Du ska stanna hemma och får inte komma till skolan trots att du är symptomfri.
 3. Du ska testa dig samma dag för covid19. Det finns drop-in test, läs mer om det på 1177.se
 4. Fem dagar efter den dag då du var i nära kontakt med en smittad person ska du testa dig en gång till. Har det gått 5 dagar när du gör första testet så behövs inte test två.
 5. Visar testet som görs efter 5 dagar negativt för covid19, så kan du komma till skolan om du är symtomfri.

När personal på skolan testats positivt för covid19

Smittad personal meddelar rektor och närmaste chef. Rektor meddelar därefter skolans personal. Rektor (eller den rektor ger uppdraget) meddelar de elever som har varit i nära kontakt med personen från 48h före den smittades första symtom. Dessa elever ska följa punkterna 1 - 5 ovan, stanna hemma och boka tid för provtagning samma dag och 5 dagar efter nära kontakt. När punkt 5 är uppfylld kan eleven komma till skolan.

Det är fortfarande väldigt viktigt att vi följer folkhälsomyndighetens råd så att vi kan hålla skolorna öppna

 1. Stanna hemma vid minsta symtom och boka provtagning. Om du testar positivt för Covid-19 kontakta skolan omgående.
 2. Stanna hemma om någon i hushållet testat positivt för covid-19, följ riktlinjerna för hushållskarantän.
 3. Stanna hemma om smittskyddsläkare eller skolan meddelat dig att du blivit utsatt för smittrisk på skolan och du ännu inte fått provsvar på prov du bokat 5 dagar efter nära kontakt med smittad person. 
 4. Håll fysisk distans till varandra så bra det går under hela dagen (på väg till skolan, i matsalskön, vid skåpen, i kafeterian)
 5. Tvätta händerna ofta och peta inte i ansikte och på munskydd.
 6. Om du behöver hosta eller nysa, gå undan och gör det i armvecket.
 7. Undvik bussar och tåg om du kan. Om du åker buss och tåg använd munskydd och håll avstånd.
 8. Undvik folksamlingar och fester, klasshäng IRL och fysiska kompismys.

Finns det några undantag från reglerna?

Individer som har haft Covid19 under de senaste 6 månaderna och där smittan har bekräftats i ett covid-test, eller med antikroppar, undantas från smittspårning.  Detta undantag gäller i upp till 6 månader från att personen var sjuk.

Vi gör inte undantag för vaccinerade personer, dessa ska ingå i smittspårningsåtgärderna.

Gravida

Gravida från vecka 20 räknas som riskgrupp. Det är mängden sociala kontakter som behöver begränsas. Prata med din mentor och programrektor om hur din skolgång kan genomföras på ett säkert sätt.

Nu fortsätter vi att hålla i och hålla ut, till sommaren är vi vaccinerade. Tillsammans gör vi skillnad!

Med vänlig hälsning,

Ulla Klefbom

Rektor

Ellen Fries gymnasium och Uppsala estetiska gymnasium

 

22 april 2021