Program från Ekeby flyttar till Ellen Fries

Ellen Fries gymnasium får ett tillskott av flera program på skolan från höstterminen 2023. Då flyttas den gymnasiala lärlingsutbildningen, hotell- och turismprogrammet och några introduktionsprogram från Uppsala yrkesgymnasium Ekeby till Ellen Fries gymnasium.

Alla elever som idag går på de berörda programmen flyttas från Uppsala yrkesgymnasium Ekeby till Ellen Fries gymnasium från och med höstterminen 2023. Elever som i gymnasievalet ska söka en gymnasial lärlingsutbildning, hotell- och turismprogrammet eller yrkesintroduktion (IMYBF, IMYFS och IMYHT) gör det till Ellen Fries gymnasium i stället för till Uppsala yrkesgymnasium Ekeby.

Utbildningar från Ekeby som flyttar till Ellen Fries gymnasium 

 • Gymnasial lärlingsutbildning för programmen:
  - Barn och fritid (BF)
  - Bygg och anläggning (BA) 
      - Måleri 
      - Mark och anläggning 
      - Husbyggnad
  - Fordon och transport (FT)
      - Personbil 
      - Transport
  - Försäljning och service (FS)
  - Hotell och turism (HT)
  - Restaurang och livsmedel (RL) 
      - Kök och servering
      - Bageri och konditori
 • Hotell- och turismprogrammet (HT) 
 • Introduktionsprogrammen programinriktat val (IMV): HT 
  Även IMV lärling: BF, BA, FT, FS, HT och RL  
 • Introduktionsprogrammen yrkesintroduktion: IMYBF, IMYFS och IMYHT

Öppet hus på Ellen Fries gymnasium

Ellen Fries gymnasium har öppet hus 1 februari, där visas alla utbildningar på skolan, inklusive utbildningarna som flyttas från Ekeby till Ellen Fries. 

Bakgrund till flytten av utbildningarna

Lokalerna som Uppsala yrkesgymnasium Ekeby använder är slitna, har dålig funktionalitet och är för stora för nuvarande elevantal. Kontrakten för lokalerna löper dessutom ut under 2023 och 2024. Därför har gymnasiechefen fattat ett beslut om att flytta vissa utbildningar till andra gymnasieskolor efter sommaren 2023.  

Läs nyhet på uppsala.se - Flera gymnasieutbildningar flyttar från Ekeby

11 januari 2023