Renoveringen är påbörjad

Arbetet med renoveringen är igång på skolan.

I matsal, klassrum och cafédelen på bottenvåningen pågår rivningsarbete, likaså på andra våningen ovanför matsalen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, var på skolan och tittade på lokalerna innan renoveringsarbetet påbörjades. Deras reflektioner kommer vi att ta med oss i arbetet med de fysiska lokalerna och i de pedagogiska förberedelserna, det vill säga hur vi förbereder undervisningen. Det är viktigt att den blir tillgänglig för alla. 

Renovering av cafédelen på Ellen Fries gymnasium.

 

12 december 2019