Distansundervisning för alla gymnasieskolor och årskurser på torsdag och fredag vecka 43

På grund av Folkhälsomyndighetens skärpta råd för Uppsala län sker undervisningen i alla årskurser på alla kommunala gymnasieskolor på distans under torsdagen och fredagen 22–23 oktober.

Enligt Region Uppsala och Folkhälsomyndigheten är läget allvarligt med en bred samhällspridning av covid-19 i länet och ökat tryck på sjukvården och alla som bor, arbetar eller studerar i Uppsala måste hjälpas åt för att minska smittspridningen. Som en extra åtgärd för att stoppa smittan har gymnasiechefen fattat beslutet om utökad distansundervisning för alla gymnasieskolor under de två sista dagarna innan höstlovet.

– Det här är en kraftfull uppmaning till eleverna på Uppsala kommuns gymnasieskolor att stanna hemma och studera på distans under torsdag och fredag och att följa Folkhälsomyndighetens förstärka allmänna råd dessa dagar och under den kommande höstlovsveckan, säger Christine Kastner Johnson, chef kommunal gymnasieskola.

Viktigt att studera hemifrån

Eleverna uppmanas att sköta distansundervisningen hemifrån så att det inte uppstår trängsel exempelvis på bibliotek eller andra gemensamma lokaler. Gymnasiesärskolan och resursenheten på Lundellska skolan omfattas inte av kravet på distansundervisning. Elever på yrkesprogrammen som genomför APL (arbetsplatsförlagt lärande) omfattas inte heller.

Beslutet fattas med stöd av regeringens tillägg i förordningen 2020:115 som möjliggör fortsatt fjärr- eller distansundervisning på gymnasiet för att minska belastningen under rusningstrafik och i samråd med koncernledningen för Uppsala kommun, utbildningsförvaltningens ledningsgrupp samt Uppsala kommuns enhetsrektorer.

21 oktober 2020