Skolan inför nya covid-åtgärder

Den kraftigt ökande smittspridningen av covid-19 påverkar vår verksamhet.

Varje gymnasieskola uppdaterar sina riskbedömningar och anpassar verksamheten för att hindra smittspridning. Skolan försöker bland annat undvika att blanda elever från olika klasser och försöker ha mycket utomhusaktiviteter.


All språk- och modersmålsundervisning där elever från olika skolor samlas övergår från terminsstarten till fjärr- och distansundervisning. Alla utflykter och kulturevenemang där elever från olika skolor samlas ska undvikas.


Öppet hus flyttas fram

Flera gymnasieskolor som har planerat att hålla öppet hus under januari kommer att skjuta upp dessa till senare under vårterminen.


Risk för hög personalfrånvaro

Samtidigt med pandemin sprider sig även vanlig influensa och andra virussjukdomar så här års. Det betyder att ovanligt många i skolans personal kan behöva stanna hemma och att det är svårare att få in vikarier. Det kan påverka verksamheten. Ibland kan det ske förändringar på kort varsel.


Att gå i skolan är viktig för alla elever och Folkhälsomyndighetens huvudregel är att alla skolor ska fortsätta med närundervisning på plats i skolans lokaler.

Om det kommer nya rekommendationer eller om det uppstår större utbrott på enskilda skolor har Uppsala kommun beredskap att övergå till distansundervisning.

Resor till skolan

Elever som reser med buss eller tåg till skolan rekommenderas att använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd.
Elever, föräldrar och vårdnadshavare kan hjälpa skolan att hålla öppet genom att vara uppdaterade på gällande regler och följa råd och rekommendationer.

Följ dessa punkter

• Stanna hemma om du har symtom på luftvägsinfektion. Var uppmärksam på nya symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.


• Testa dig om du har symtom. Stanna hemma i väntan på provsvar.


• Stanna hemma i sju dagar om du bor med någon som har covid-19.


• Vaccinering mot covid-19 är den effektivaste åtgärden för att stoppa covid-19 och minska risken för allvarlig sjukdom. Därför vill vi uppmana alla som kan att vaccinera sig.


På 1177.se och Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa alla råd och rekommendationer som gäller just nu.

12 januari 2022