Hotell- och turismprogrammet

Från höstterminen 2023 finns hotell- och turismprogrammet på Ellen Fries. Tidigare fanns den utbildningen på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby. Hotell- och turismprogrammet är en utbildning där målet är att öppna dörren till en variationsrik och omväxlande bransch där det finns en mångfald av stimulerande yrken.

På hotell- och turismprogrammet lär du dig hur man planerar, organiserar och genomför olika event, möten och konferenser. Du får även kunskaper i reception och bokning, samt service och bemötande. Efter att ha läst hotell- och turismprogrammet kan du arbeta i reception, eller med konferens, mässor, evenemang och försäljning, samt inom service- och resebranschen.

Utbildningen förbereder dig för en framtid inom världens största näring. Här får du de kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell-, konferens- och turismnäringen.

Service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning och företagande, samt resmål och resvägar är viktiga delar i utbildningen. Studieresor och studiebesök är trevliga inslag för att få kunskap om olika hotell, besöksmål och företagande.

Nytt från och med läsåret 23/24

Från och med höstterminen 2023 behöver du som börjar ett yrkesprogram inte längre välja till grundläggande högskolebehörighet. De extra kurserna ingår i stället i din utbildning. Läs mer om förändringen på Uppsala.se

Uppdaterad: