Bildning

Bildning är frukten av ditt lärande

Elever redovisar

Det händer att personer grundar sina övertygelser på gissningar och tyckande istället för på fakta. Detta är inte kunskap och en av anledningarna till att Ellen Fries gymnasium har bildning som ett av skolans tre ledord. Vi vill att våra elever ska lära sig att använda sina kunskaper och värderingar som bildade människor.

Bildning för oss är när du kan använda dina kunskaper och värderingar till att utveckla dig själv och samhället inom en demokratisk referensram.
Med demokratisk referensram menas att all makt utgår från folket och utövas med respekt för alla människors lika värde och den enskildas frihet och värdighet.

Kunskap och fakta

Kunskap bygger vi i vår hjärna genom att sätta ihop olika fakta till en övertygelse om att något är sant. Fakta är sakförhållanden som är sanna och möjliga att pröva.

Ett exempel:
Om alla i en klass är närvarande och det sitter 30 elever i klassrummet är det ett sant faktum att det är 30 elever i klassen. Alla andra tal är falska och därför inte fakta. Bara för att någon tycker att det ser ut som 35 elever så ändras inte antalet från 30. Fakta är helt fria från personers tyckande och värderingar. 

Om du räknar eleverna i alla skolans klasser och summerar detta kan du bli övertygad om att det går 800 elever på skolan. Du har nu kunskap om elevtalet på skolan och bygger det på fakta som  är sanna och går att pröva. Men detta är bara kunskap om du har räknat rätt. Om du råkade räkna fel är det inte kunskap eftersom du då grundar din övertygelse på något som inte är sant.

Antag istället att du bara gissade 800 elever hade tur och råkade träffa rätt. Din gissning kunde lika gärna ha blivit fel och grundar sig inte på fakta. Du träffade rätt men det är inte heller kunskap.

Det är viktigt hålla isär kunskap och värderingar så att dessa inte blandas ihop. En bildad person är medveten om detta och använder sina värderingar och kunskaper till att forma kloka handlingar.

Uppdaterad: