Så jobbar våra lärare

Våra lärare arbetar med flexibilitet och variation i undervisningen för att möta våra elevers olika vägar till kunskap och utveckling.

Vi har erfarna lärare med ett genuint intresse av att undervisa. Kreativitet och samarbetet i klassrummet är viktiga delar i skoldagen och våra elever medverkar på olika sätt i planering och upplägg av undervisningen. Vi har ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, det betyder att lärare använder olika perspektiv och ser på ämnet från olika håll i sin undervisning. Eleverna får arbeta med kursens innehåll utifrån olika utgångspunkter.

Tydliga mål

Våra lärare jobbar på ett formativt sätt vilket innebär att det finns tydliga mål för lärandets olika steg, faktainhämtning och övning går hand i hand för att ny kunskap ska bli elevens egen. Tilltro till alla elevers möjligheter och förväntningar på att eleverna utvecklas genomsyrar vår idé om en skola där alla elever når sina mål. 

Uppdaterad: