Historiska hus

Skolhusen på Västra Strandgatan och Skolgatan

Skolans äldsta byggnad kallas för Magdeburg och är den som ligger längs Fyrisån, på Västra Strandgatan. Där har det varit skolverksamhet sedan 1889. Då slogs tre privata flickskolor ihop och Upsala högre elementarläroverk för flickor startade. På den tiden var privatskolor den enda vägen för tjejer att få en gymnasieutbildning och det stora skolhuset för bara flickor blev en viktig symbol.

Stadsarkitekt Carl Axel Ekholm ritade huset. 3 september 1899 invigdes byggnaden och både ärkebiskopen och landshövdingen var där.

1902 tog stiftelsen Magdeburg över verksamheten och huset fick namnet Magdeburg. 1919 köptes huset på Skolgatan 39 och ingick därefter i flickskolans lokaler.  Mellan 1928 och 1968 hade skolan rätt att examinera studenter.

Mellan 1968-1986 bedrevs det vuxenutbildning och olika yrkesutbildningar i Magdeburghuset och i skolhuset på Skolgatan. Därefter renoverades skolan och gymnasiet Linnéskolan flyttade in 1990.

Hösten 2020 startar Ellen Fries gymnasium i skollokalerna i hörnet av Västra Strandgatan och Skolgatan.

Källor

Flickornas Borg, Historia och hågkomster kring en Uppsalaskola

Uppsala stadsarkivs skriftserie nr 13

Uppdaterad: