Rökfri skola

Information om rökfri skola.

Ellen Fries gymnasium erbjuder eleverna en god studie- och arbetsmiljö så att de kan genomföra sin skolgång på bästa sätt och nå målen för utbildningen. Därför ska skolmiljön vara fri från all sorts tobak. Detta gäller även e-cigaretter.

Enligt tobakslagen är rökning förbjuden i lokaler med barn- och ungdomsverksamhet samt på skolgårdar. Förbudet gäller oavsett ålder och tid på dygnet.

Om en elev röker på skolans område trots upprepade tillsägelser genomför programrektor ett samtal med eleven och vårdnadshavaren för att förtydliga lagstiftningen. Eleven erbjuds då även stöd för att sluta använda tobak.

Uppdaterad: